Wat bepaalt de kwaliteit van software? : zachte factoren in een harde softwarewereld

F.J. Heemstra, R.J. Kusters, J.J.M. Trienekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Rondom het verbeteren van softwarekwaliteit wordt momenteel relatief veel aandacht besteed aan 'technisch georiënteerde' maatregelen. Ontwikkelingen als ISO 9000:2000, CMM-I, Validatie- & Verificatietechnieken, metrieken en SLA zijn daar voorbeelden van. Daarentegen is er relatief weinig aandacht voor kwaliteitsbepalende factoren als motivatie, betrokkenheid, arbeidsomstandigheden, werksfeer, kennis en kunde. Dat is een gemiste kans.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)46-52
TijdschriftInformatie
Volume43
Nummer van het tijdschriftokt.
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit