Wat bepaalt de kosten van ERP-implementatie

F.J. Heemstra, R.J. Kusters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

De kernvraag in het hier beschreven onderzoek luidt ‘welke factoren bepalen de kosten van Enterprise Resource Planning (ERP)-implementatie. Een uitgebreid literatuuronderzoek laat zien dat de theorie vooralsnog geen bevredigend antwoord geeft. Met behulp van de schaars beschikbare literatuur over ERP-implementatiekosten en de uitgebreidere literatuur over software-ontwikkelkosten en implementatiekosten van standaardsoftware, is een ‘theoretisch’ antwoord gegeven op deze kernvraag. Het antwoord is vergeleken met gegevens over ERP-implementatiekosten die verkregen zijn bij twee grote ondernemingen. Het resultaat kan worden gezien als een eerste aanzet tot een generiek toepasbare lijst van kostenbepalende factoren bij ERP-implementatie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)370-378
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume79
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit