Warping error analysis and reduction for depth image based rendering in 3DTV

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Warping error analysis and reduction for depth image based rendering in 3DTV'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen