Warping a single Mn acceptor wavefunction by straining the GaAs host

A.M. Yakunin, A.Y. Silov, P.M. Koenraad, J.-M. Tang, M.E. Flatté, J.L. Primus, W. Roy, van, J. De Boeck, A.M. Monakhov, K.S. Romanov, I.E. Panaiotti, N.S. Averkiev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Warping a single Mn acceptor wavefunction by straining the GaAs host'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie