Warmteoverdracht door straling

J.K. Nieuwenhuizen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  193 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)364-371
  TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit