Warmte-overdracht in kokende vloeistoffen : I: hydraulische onstabiliteiten in stoom-watermengsels

C.L. Spigt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)49-63
TijdschriftDe Ingenieur
Volume79
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit