Warmte-overdracht in kernenergetische installaties

M. Bogaardt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w123-w126
TijdschriftDe Ingenieur
Volume75
Nummer van het tijdschrift35
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit