Wapening voor lijmwerk. Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (5)

D.R.W. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het eerste artikel over verlijmde steenconstructies [1] zijn de karakteristieken van ongewapend lijmwerk beschreven. Ondanks de hoge hechtsterkte tussen de stenen en de lijmmortel is ongewapend lijmwerk niet onbeperkt toepasbaar. Bij constructief metselwerk wordt in principe elke treksterkte verwaarloosd. Voor het realiseren van lateien met relatief grote overspanningen wordt het metselwerk gewapend met specifieke metselwerkwapening. Maar hoe zit dit bij lijmwerk? Wat is het effect van het wapenen van lijmwerk op het mechanisch gedrag en welk wapeningsmateriaal is hiervoor geschikt?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)95-98
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit