Wann hört eine Hecke zu wachsen auf?

F.C. Bussemaker, B. Gauter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-135
TijdschriftMathematisch-Physikalische Semesterberichte
Volume28
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit