Wall shape optimization for a thermosyphon loop featuring corrugated pipes

P.I. Rosen Esquivel, J.H.M. Thije Boonkkamp, ten, J.A.M. Dam, R.M.M. Mattheij

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wall shape optimization for a thermosyphon loop featuring corrugated pipes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen