Wall coated capillary microreactors with embedded metallic nanoparticles for fine chemicals synthesis

E.V. Rebrov, A. Berenguer-Murcia, E.A. Klinger, A.E.H. Wheatley, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wall coated capillary microreactors with embedded metallic nanoparticles for fine chemicals synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie