Wall coated capillary microreactors with confined metallic nanoparticles for chemicals synthesis

A. Berenguer-Murcia, E.V. Rebrov, A.E.H. Wheatley, B.F.G. Johnson, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

10 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-11
TijdschriftThe Catalyst Review Newsletter
Volume22
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wall coated capillary microreactors with confined metallic nanoparticles for chemicals synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit