Wake phenomena behind spherical-cap bubbles and solid spherical-cap bodies

J.H.C. Coppus, K. Rietema, S.P.P. Ottengraf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)122-129
TijdschriftTransactions of the Institution of Chemical Engineers
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit