Waiting times in discrete-time cyclic-service systems

O.J. Boxma, W.P. Groenendijk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    65 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Waiting times in discrete-time cyclic-service systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen