Waiting time asymptotics in the single server queue with service in random order

O.J. Boxma, S.G. Foss, J.-M. Lasgouttes, R. Núñez Queija

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's36
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2003002
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit