Wafer-to-order allocation in semiconductor back-end production

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wafer-to-order allocation in semiconductor back-end production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen