Waarde creëren in de keten : de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie

M.I. Kibbeling, A.J. Weele, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel belicht de resultaten van onderzoek naar de vraag welke rol leveranciers spelen in het proces van waardecreatie van ondernemingen. Het begrip ‘waardeketen’ beschrijft hoe verschillende activiteiten van ketenpartners op elkaar moeten worden afgestemd om waarde te creëren voor eindklanten en consumenten. In het proces van waardecreatie lijken drie waardebegrippen van belang, te weten klantwaarde, maatschappelijke waarde en aandeelhouderswaarde. Het creëren van klantwaarde vereist een sterke marktgerichtheid van de onderneming. Creëren van maatschappelijke waarde vereist dat ondernemingen principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in hun bedrijfsvoering integreren. Voor het creëren van aandeelhouderswaarde is product- en procesinnovatie noodzakelijk. Het onderzoek richtte zich op de vraag welke effecten duurzaamheid, innovatie en marktgerichtheid hebben op imago en klanttevredenheid. De resultaten zijn bemoedigend. Door zaken te doen met innovatieve leveranciers kunnen bedrijven het eigen innovatievermogen versterken. Innoveren blijkt een belangrijke motor voor klanttevredenheid. Marktgerichtheid blijkt een belangrijke hefboom voor innovatie. Duurzaam ondernemen blijkt eveneens een flinke vernieuwingsimpuls te geven aan de onderneming. Het nastreven van duurzaamheid in leveranciersrelaties is van belang, maar ook complex: alleen wanneer bedrijven in staat zijn om duurzame oplossingen van leveranciers om te zetten in nieuwe producten en processen, gaan zij voordeel hebben van duurzame leveranciers. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan kan het nastreven van duurzaamheid in leveranciersrelaties negatief uitwerken. Het succesvol nastreven van duurzaamheid in ketenverband blijft niet zonder effecten: het leidt in het algemeen tot een betere reputatie en tevredenheid bij de eindafnemer.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-12
Aantal pagina's11
TijdschriftHolland Management Review
Volume134
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit