Waar blijven de nieuwe Pythagorassen en Archimedessen? : met potlood, papier, liniaal, passer èn gummetje rechtgeleidingen construeren

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

86 Downloads (Pure)

Samenvatting

Rekenmachines hebben het werktuigbouwkundig onderwijs zeer nadelig beinvloed. De digitale (algebraische) werking ervan heeft de meetkunde vèr onderuit gehaald. Werktuigbouwkundige studenten weten bijna niets meer af van de eigenschappen van een cirkel, cirkelbundels met een machtlijn, of van Iijnen waaiers. Inmiddels is diezelfde rekenmachine zover ontwikkeld, dat de meetkunde met specifieke rekenprogramma’s (Autocad) ook op het beeldscherm kan worden uitgevoerd. Maar wie kan daar nog creatief mee om gaan?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-39
Aantal pagina's6
TijdschriftPolyTechnisch tijdschrift : vakblad voor de ingenieur. Werktuigbouw
Volume49
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit