Waar bewegen basisschoolleerlingen eigenlijk? Nieuwe technieken leveren nieuwe inzichten op

D. van Kann, S.B. Vos, S. Kremers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikel

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Artikelnummer3
  Pagina's (van-tot)19
  Aantal pagina's21
  TijdschriftLichamelijke Opvoeding magazine
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit