W-TiN-SiC materials for high temperature application

L.R. Wolff

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'W-TiN-SiC materials for high temperature application'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie