Vulnerability to atrial fibrillation under stretch can be explained by stretch-activated channels

N.H.L. Kuijpers, R.J. Rijken, H.M.M. Eikelder, ten, P.A.J. Hilbers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vulnerability to atrial fibrillation under stretch can be explained by stretch-activated channels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen