Vrouwenquotum overwint vooroordelen

E.M. Kingma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

"Een vrouwenquotum kan helpen bij het doorbreken van stereotype beelden die iedereen heeft over werk en carrière. Ook ik, schrijft Elselijn Kingma."
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit