Vrije vormen met vacuüminfusie-beton

M. Slotoom, O. Sarfatij, F.A.A. Huijben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

53 Downloads (Pure)

Samenvatting

De vraag naar vrijevormarchitectuur of free-form architecture, blijft vanuit de markt toenemen, evenals de toepassing van steeds lichtere draagconstructies en multifunctionele bouwdelen. Het ideale bouwmateriaal dat nodig is om deze architectonische trends (letterlijk) vorm te geven, zal dus nagenoeg elke gewenste vorm moeten kunnen aannemen. Hierbij moet het tevens beschikken over voldoende draagkracht, stijfheid en isolerend vermogen tegen diverse externe factoren zoals wind, temperatuur en geluid. Wellicht bestaat dit ideologische materiaal echter al: beton.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's7
TijdschriftBouwIQ
Volume23-01-2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit