Vraagvoorspellen op een hoger niveau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

22 Downloads (Pure)

Samenvatting

In veel praktijksituaties waar de klantenvraag een seizoenspatroon vertoont, is de standaardvoorspelmethode niet meer toepasbaar. Door toenemende assortimenten en kortere productlevenscycli zijn er vaak te weinig verkoopdata om op productniveau nog betrouwbare voorspelmodellen te bouwen. In dit artikel worden alternatieve voorspelmethoden aangedragen, die gebaseerd zijn op het idee van voorspellen op een hoger aggregatieniveau en/of gebruik maken van de correlatie van de vraag in opeenvolgende perioden. Verkoopdata van twee vooraanstaande Nederlandse groothandels worden gebruikt om de prestaties van de nieuwe en de oude voorspelmethoden onderling te vergelijken. Tevens volgen uit dit onderzoek praktische richtlijnen, die voor verschillende situaties aangeven welke voorspelmethode het beste is.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-88
Aantal pagina's15
TijdschriftLogistieke kennisbanken
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit