Vowel-onset detection by vowel-strength measurement, cochlear-nucleus simulation, and multilayer perceptrons

R.W.L. Kortekaas, D.J. Hermes, G.F. Meyer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1185-1199
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume99
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit