Vortex interactions in magnetized plasmas

J. Bergmans

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

738 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Schep, T.J., Promotor
  • van Heijst, Gert-Jan, Promotor
  • Kuvshinov, B.N., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning15 nov. 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-77017-24-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit