Vorläufige Mitteilung: Colour centres in alkali silicate glasses

A. Kats, J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)255-260
Aantal pagina's6
TijdschriftZeitschrift fur Physikalische Chemie
Volume3
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1955
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit