Voortgangsverslag Euram-Brite project: Low Cost Machining of MMC

J.H. Dautzenberg

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijW CEM : Division Computational and Experimental Mechanics
Aantal pagina's49
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit