Voorstel voor een virtual reality platform voor Starke Diekstra

G.T.A. Smeltzer, Harry Wagter

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 1994

Bibliografische nota

Rapport pgesteld door Instituut Calibre (TUE) i.o.v. Starke Diekstra Projectmanagers.

Citeer dit