Voorspellen van visueel functieverlies door epilepsiechirurgie

B.M. Haar Romeny, ter, C.M.W. Tax, R. Duits, A. Vilanova, C. Jacobs, P.A.M. Hofman, L. Wagner, A. Colon, P.P.W. Ossenblok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

55 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij epilepsiechirurgie betreffende de temporaalkwab, de occipitaalkwab of functionele hemisferectomie zal steeds de vraag beantwoord moeten worden: wat betekent dit voor de visuele functies van de patiënt? De meest voor de hand liggende methode om de visuele hersengebieden te identificeren is functionele MRI. Om visueel functieverlies te voorkomen kan het echter ook noodzakelijk zijn om de visuele banen in beeld te brengen. Dit kan met behulp van diffusie- gewo gen tractografie.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's5
TijdschriftEpilepsie : Periodiek voor Professionals
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit