Voorkeuren voor pleinen in Eindhoven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-37
Aantal pagina's4
TijdschriftVia-Via
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit