Voorbeelden voor draagvlakbevordering bij duurzame energieprojecten op eilanden en in kleine gemeenschappen

R.M. Mourik, C.F.J. Feenstra, R.P.J.M. Raven

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De Stichting Duurzaam Texel streeft ernaar om van Texel in 2030 een volledig zelfvoorzienend en duurzaam eiland te maken. Om deze transitie daadwerkelijk vorm te geven zijn er veel projecten nodig. Een essentieel aspect is de sociale acceptatie van deze individuele projecten, alsook van de transitie als geheel door alle relevante stakeholders. Participatie is een veelbelovend instrument om sociale acceptatie te bevorderen. In dit onderzoek zijn drie stappen genomen om te bepalen welke acties noodzakelijk zijn om sociale acceptatie van projecten op Texel te bevorderen. Allereerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar methoden en technieken om participatie vorm te geven. Vervolgens zijn succesvolle praktijken op andere eilanden en kleine gemeenschappen onderzocht. Er is gekeken naar de sociale acceptatie van de (gedeeltelijke) transitie naar verduurzaming op die eilanden en in die gemeenschappen met speciale focus op de economische en sociale baten van die transitie. Tenslotte is een verscheidenheid aan duurzame energie projecten onderzocht waarin verschillende vormen van participatie zijn toegepast. De belangrijkste conclusie van bovenstaand onderzoek is dat participatie zeker kan bijdragen aan bevordering van sociale acceptatie van een transitie naar een duurzame energiehuishouding op Texel. Dit zal vooral het geval zijn wanneer de bevolking in staat wordt gesteld om te leren over de economische en sociale baten die projecten vergezellen en er van te profiteren, bijvoorbeeld middels aandeelhouderschap.
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieAmsterdam
  UitgeverijECN Beleidsstudies
  Opdrachtgevend orgaanEnergy research Centre of the Netherlands - ECN
  Aantal pagina's50
  StatusGepubliceerd - 2008

  Publicatie series

  NaamECN-E
  Volume07-033

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Voorbeelden voor draagvlakbevordering bij duurzame energieprojecten op eilanden en in kleine gemeenschappen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit