Voor een atrium, met behulp van gebouwsimulatie : Vergelijking van twee energiezuinige koelstrategieën

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De gebouwde omgeving is een complex geheel met veel onderlinge interacties. Zelfs als we ons beperken tot aspecten zoals binnenmilieu en energiegebruik, zijn reële ontwerpopgaven meestal te ingewikkeld om te worden opgelost met eenvoudige regels en richtlijnen. Een manier om hiermee om te gaan is door gebruik te maken van computersimulaties. Dit artikel probeert dit te illustreren aan de hand van een case studie.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-43
Aantal pagina's4
TijdschriftTVVL Magazine
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Voor een atrium, met behulp van gebouwsimulatie : Vergelijking van twee energiezuinige koelstrategieën'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit