Von der Kommandooberfläche zur direkten Manipulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-15
TijdschriftErgonomie & Informatik
Volume28
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit