Voluntary contribution mechanism played over an infinite horizon

L. Tan, L. Wei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-331
TijdschriftPacific Economic Review
Volume19
StatusGepubliceerd - mei 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit