Volume-based large dynamic graph analytics

Valentin Bruder, Marcel Hlawatsch, Steffen Frey, Michael Burch, Daniel Weiskopf, Thomas Ertl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Volume-based large dynamic graph analytics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen