Volterra-based nonlinear compensation in 400 Gb/s WDM multiband coherent optical OFDM systems

V. Vgenopoulou, A. Amari, M. Song, E. Pincemin, I. Roudas, Y. Jaouën

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Volterra-based nonlinear compensation in 400 Gb/s WDM multiband coherent optical OFDM systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics