Voltage stacking for near/sub-threshold operation

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Pineda de Gyvez, Jose, Promotor
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Jiao, Hailong, Co-Promotor
Datum van toekenning21 okt 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5374-7
StatusGepubliceerd - 21 okt 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit