Voltage stability margin determination using the channel components transform

Jhon A. Castrillon, Juan S. Giraldo, Carlos A. Castro

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Voltage stability margin determination using the channel components transform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen