Voltage dip detection with half cycle window RMS values and aggregation of short events

Y. Qin, G. Ye, V. Cuk, J.F.G. Cobben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
233 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Voltage dip detection with half cycle window RMS values and aggregation of short events'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen