Voltage dip detection with half cycle window RMS values and aggregation of short events

Y. Qin, G. Ye, V. Cuk, J.F.G. Cobben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
314 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Voltage dip detection with half cycle window RMS values and aggregation of short events'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen