Voltage-dependent scanning tunneling microscopy on the {110}-surfaces of GaAs, AlGaAs, and their heterostructures

G.J. Raad, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

417 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Wolter, Joachim, Promotor
  • Kempen, van, H., Promotor, Externe Persoon
  • Koenraad, Paul M., Co-Promotor
Datum van toekenning22 jan 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1709-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit