Volkstuinenbeleid in Amsterdam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Volkstuinen zijn in planlogische termen een extensieve functie. Planologen bedoelen daarmee dat alleen een beperkte groep mensen er gebruik van maakt en/of dat ze de stad weinig geld opleveren.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-26
Aantal pagina's6
TijdschriftGroen
Volume62
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit