Volatiles retention during the drying of aqueous carbohydrate solutions

L.C. Menting, B. Hoogstad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  56 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Volatiles retention during the drying of aqueous carbohydrate solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw en Biologie

  Medicijnen en Levenswetenschappen