Volatile oils of Mesua ferrea (L.) from Assam, India

S.N. Choudhury, R.Z. Ahmed, A. Barthel, P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Volatile oils of Mesua ferrea (L.) from Assam, India'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen