Void dynamics in low-pressure acetylene RF plasmas

F.M.J.H. Wetering, van de, S. Nijdam, J. Beckers, G.M.W. Kroesen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Void dynamics in low-pressure acetylene RF plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie