Void dynamics in low pressure acetylene plasmas

F.M.J.H. Wetering, van de, R.J.C. Brooimans, S. Nijdam, J. Beckers, G.M.W. Kroesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Void dynamics in low pressure acetylene plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie