Vloerverwarming in musea: onderzoek naar hygrothermische gradiënten

E. Neuhaus, Bart Ankersmit, H.L. Schellen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het onderzoek naar temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidgradiënten die ontstaan bij het gebruik van vloerverwarming in een museale omgeving. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een testopstelling in een klimaatkamer, bestaande uit een proefvloer met vloerverwarming, een vitrine-prototype en diverse dummyobjecten. Uit de testen volgt dat de verticale temperatuurgradiënt onder de gemeten omstandigheden ongeveer 4 °C bedraagt en voornamelijk over de eerste 10 cm boven de vloer optreedt. Onder objecten kan de temperatuur oplopen tot 27 °C. Klimaatgevoelige objecten kunnen hierdoor versneld degraderen. Aanbevolen wordt onder andere om collectie die op de vloer geplaatst wordt thermisch te scheiden van de vloer.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-15
Aantal pagina's6
TijdschriftTVVL Magazine
Volume40
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit