Vloeistofchromatografie : korter of langer op het stationaire bed

R.S. Deelder

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Vloeistofchromatografie in kolommen wordt toegepast voor de scheiding van mengsels en de kwantitatieve bepaling van de individuele componenten in de vloeistof die de kolom verlaat. De methode is in beginsel bruikbaar voor alle stoffen, die in oplossing kunnen worden gebracht zonder dat daarbij storende reacties optreden.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)A8-A9
  TijdschriftChemisch Weekblad. Chemische Courant
  Volume1971
  Nummer van het tijdschriftapril
  StatusGepubliceerd - 1971

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Vloeistofchromatografie : korter of langer op het stationaire bed'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit