VLBI tracking of the Huygens Probe in the atmosphere of Titan

S.V. Pogrebenko, L.I. Gurvits, R.M. Campbell, I.M. Avruch, J.P. Lebreton, C.G.M. van 't Klooster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'VLBI tracking of the Huygens Probe in the atmosphere of Titan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen