Vlakke metaalcomplexen van 1-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan: vorming, structuur en reactiviteit

J. Meuldijk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Balt, S., Promotor, Externe Persoon
  • Renkema, W.E., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning25 apr. 1979
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 26 apr. 1979
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift,

Citeer dit